امامان دوازدهگانه

نوشته شده توسط: Abu-Mehdi

نشر شده در: 19-05-2011

ـ پـيـامـبـر خدا صلى اللّه عليه و آله اين امر (دين اسلام ) به سر نيايد تا دوازده خليفه و جانشين را پشت سر گذارد.
ـ تا آن كه دوازده مرد بر آنها فرمان برانند كار مردم پيوسته بگذرد كه همگى آنان از قريش هستند .
اخبار فراوانى در اين معنا وارد شده است مراجعه كنيد به صحيح مسلم , ج 3, كتاب الامارة .
ـ شمار جانشينان من به تعداد نقباى موسى است .
ـ تا وقتى كه دوازده خليفه و جانشين بر شما حكومت كنند, اين دين پيوسته بر پاست .
اخبارى كه از طريق عامه و خاصه در اين زمينه رسيده بسيار زياد است .
ـ عـبـدالـعـظـيـم حـسنى : به حضور آقايم على بن محمد (امام هادى عليه السلام ) رسيدم چون چشمش به من افتاد فرمود: خوش آمدى اى ابوالقاسم ! تو براستى دوستدار ما هستى عرض كردم : يابن رسول اللّه ! مى خواهم دينم را بر شما عرضه كنم من معتقدم :خداى تبارك و تعالى يكى است و محمد بنده و فرستاده او و خاتم پيامبران است و پس از او تا روز رستخيز پيامبرى نخواهد آمدمن مـعـتقدم : امام و خليفه و ولى امر بعد از پيامبر امير مؤمنان على بن ابى طالب عليه السلام است و پـس از او حسن و سپس حسين وآن گاه على بن الحسين و بعد محمد بن على و پس از او جعفر بن محمد آن گاه موسى بن جعفر و از پس وى على بن موسى و بعد از اومحمد بن على و سپس , شما اى سرورمن .
حـضـرت عـلـيـه السلام فرمود: و بعد از حسن فرزندم , مردم با جانشين او چه برخوردى خواهند داشت ! عرض كردم : چرا, سرورم ؟
فرمود: زيرا خودش ديده نمى شود و بردن نامش نيز روا نيست تا زمانى كه از پس پرده غيب بيرون آيد و زمين را پر از عدل و دادكند.
آن گـاه فـرمود: اى ابوالقاسم ! به خدا قسم اين است همان دين خدا كه آن را براى بندگان خود بـرگـزيـده و پسنديده است پس , براين دين پايدارى ورز , خداوند در دنيا وآخرت تو را با گفتار ثابت استوار بدارد.

پست های از این دست

رحلت نبی اکرم (ص)

رحلت نبی اکرم (ص)

سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي تا انسان را با معناي...

read more

0 Comments