خسروا روزت همه نوروز باد … وز طرب شبهای عمرت روز باد

نوشته شده توسط: Abu-Mehdi

نشر شده در: 20-03-2012

يا مقلب القلوب و الابصار. يا مدبر اليل و النهار. يا محول الحول و الاحوال. حول حالنا الي احسن الحال

.

پست های از این دست

0 Comments