صدقه‏

نوشته شده توسط: Abu-Mehdi

نشر شده در: 02-08-2011

عن ابى عبد الله عليه السلام:

من تصدق فى شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعا من البلاء. (7)

ترجمه:

هر كس در ماه رمضان صدقه‏ بدهد خداوند هفتاد نوع بلا را از او دو مى‏كند.

پست های از این دست

0 Comments