علم امام

نوشته شده توسط: admin

نشر شده در: 03-04-2011

علم امام .

ـ امـام رضـا عـليه السلام هرگاه خداوند عزوجل بنده اى را براى (اداره ) امور بندگانش برگزيند بـراى ايـن امـر به او شرح صدر عطاكند, چشمه هاى حكمت را در دلش جارى سازد و به او علم و دانش الهام فرمايد كه از آن پس از هيچ پاسخى درنماند و در يافتن راه درست سرگشته نشود.
ـ امـام صـادق عـلـيـه السلام على عليه السلام عالم بود و علم به ارث برده مى شود هرگز عالمى نمى ميرد مگر آن كه پس از او كسى مى ماند كه علم او يا آنچه را خدا خواهد, بداند.
ـ بـه خدا سوگند من كتاب خدا را , از آغاز تا پايانش , چنان مى دانم كه گويى در مشت من است خـبر آسمان و زمين و گذشته وآينده در قرآن موجود است خداوند عزوجل فرموده است : ((بيان هر چيز در قرآن هست )).

پست های از این دست

رحلت نبی اکرم (ص)

رحلت نبی اکرم (ص)

سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي تا انسان را با معناي...

read more

0 Comments