فاطمه سرور زنان عالم است

نوشته شده توسط: Abu-Mehdi

نشر شده در: 19-05-2011

ـ پـيـامـبـر خـدا صلى اللّه عليه و آله خداوند بزرگ از ميان زنان چهار تن را برگزيد: مريم , آسيه , خديجه و فاطمه .
ـ حـسـن و حسين , بعد از من و پدرشان , بهترين مردم روى زمين هستند و مادرشان برترين زنان روى زمين است .
ـ دخترم فاطمه سرور زنان عالم است .
ـ واما دخترم فاطمه , او سرور زنان عالم , از آغاز تا به انجام است .

پست های از این دست

رحلت نبی اکرم (ص)

رحلت نبی اکرم (ص)

سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي تا انسان را با معناي...

read more

0 Comments