فرخنده میلاد بابرکت سیدۀ زنان عالم فاطمۀ زهرا (سلام الله علیها) مبارک باد!!!

نوشته شده توسط: Abu-Mehdi

نشر شده در: 08-05-2012

< اطلاعیه>

برادران و خواهران ایمانی سلام،

ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت خجسته میلاد سیدۀ زنان عالم زهرای مرضیه (سلام الله علیها)، از همه رهروان و شیفتگان حضرتش دعوت به عمل می آید تا در روز شنبه مصادف با 12 ماه می ازساعت 18:30الی 22:00 شب باتشریف آوری گستردۀ شان بر شکوه این محفل مولودی بیفزایند. پیشا پیش مقدم همۀ مهمانان عزیز گرامی باد!!

پست های از این دست

رحلت نبی اکرم (ص)

رحلت نبی اکرم (ص)

سلام بر تو اي فرستاده خوبي ها، اي مهربانترين فرشته خاک. تو از ملکوت آسمان به زمين فرا خوانده شدي تا انسان را با معناي...

read more

0 Comments