قرآن سوزی یا جلوه اي از جنگ صليبي

نوشته شده توسط: admin

نشر شده در: 08-04-2011

انالله و انا اليه راجعون
اهانت به قرآن كريم داغ سنگيني است كه بايد اين مصيبت را به محضر حضرت بقيه الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداه كه قرآن ناطق و صاحب قرآن است تسليت گفت. اين جنايت جلوه اي از جنگ صليبي است كه مدت هاست دشمنان اسلام آن را آغاز كرده اند و بدون ترديد در اين جنگ، بازنده آنها هستند و خواهند ديد كه توان مقاومت در برابر نور گسترده و رو به افزايش اسلام را ندارند.
اين حركت خود نشانه ديگري است از خيزش جهاني اسلام كه كينه خود را اين چنين در اين جنايت به نمايش مي گذارند و بايستي اوباما و هيأت حاكمه آمريكا در اين زمينه پاسخگو باشند؛ زيرا اين جنايت در حوزه جغرافيايي كشور آنها صورت گرفته و هيچ عذري در اين رابطه پذيرفته نيست.
اميدواريم جهان اسلام با خروش جهاني خود عليه اين جنايت، جنايتكاران و آناني كه جنايت را در خيال خود دارند و فكر مي كنند مي توانند با اسلام عزيز مقابله كنند را از رفتار خود پشيمان كرده و با اين خروش خود به جهانيان اين پيام را بدهند كه «اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست، عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري».
بربريت عصر مدرن
هتك حرمت قرآن توسط برخي افراد كوردل آمريكايي اقدامي وحشيانه و نشانگر بربريت عصر مدرن است و قطعاً اين واقعه موج جديد تنفر و انزجار جهاني عليه دشمنان دین اسلام را درپي خواهد داشت.
چنين حركتي در جامعه اي كه مدعي دموكراسي و آزادي عقيده و احترام مي باشد علناً نهادينه شدن دروغ و تقلب و جنايت در آن جامعه را نمايان مي سازد.
آتش زدن قرآن در آمريكاي مدعي دموكراسي ثابت مي كند كه ارزشهاي انساني در اين جامعه هيچ جايگاهي ندارد
امروز عواطف و احساسات قريب به دو ميليارد مسلمان در سراسر جهان تحت آماج این جنايت وحشتناك قرار گرفت بنابراين اين اقدام نشان مي دهد جامعه مبتني بر ليبرال دموكراسي خواهان حذف اسلام و قرآن است در حالي كه اين حركت موهوم باعث تحريك عواطف انسانهاي آزادي خواه و موج اسلام خواهي در ميان بشريت خواهد شد.
جامعه اسلامي بايد در دو بخش دولتي و مردمي به اين حركت اسلام ستيزي در كشورشان واكنش نشان دهند و اين اقدام را محكوم نمايند.
دولتها بايد در قالب سازمان كنفرانس اسلامي به شكل جدي در مقابل اين پديده شوم ايستادگي نمايند و همچنين بايد بدانند كه اين حركت يك جنگ واقعي عليه اسلام و ارزشهاي آن توسط نظام سلطه بين المللي است.مسلمانان واقعي عکس العمل نفرت آميز و مقابله به مثل نخواهند داشت. انسان هايي که فطرت و انسانيت خود را فراموش کرده اند، دست به چنين اعمالي مي زنند. چرا که فطرت انساني اين است که بر عقايد ديگران احترام گذاشته شود. در این جا از انسان های آزاد اندیش می خواهیم تا به آیات قرآن کتاب الهی نگاه عمیق داشته باشند تا رستگار شوند أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ

پست های از این دست

0 Comments