علم امام

علم امام . ـ امـام رضـا عـليه السلام هرگاه خداوند عزوجل بنده اى را براى (اداره ) امور بندگانش برگزيند بـراى ايـن امـر به او شرح صدر عطاكند, چشمه هاى حكمت را در دلش جارى سازد و به او علم و دانش الهام...

read more