” نماز  ” واجبی که در هیچ حالتی ترک آن جایز نیست

 

گاهی برخی از افراد می‌گویند که حس و حال خواندن نماز ندارند و از آنجایی که «نماز» حق‌ الله است، خداوند از ما می‌گذرد، این در حالی است که «نماز» تنها واجبی است که در هیچ شرایطی ترک آن جایز نیست.

اینکه انسان می‌تواند نماز خود را ترک کند و هر موقعی که خواست، نماز بگذارد! یا اینکه گفته می‌شود نماز در بهترین حالات اقامه شود و برخی حس و حال به جا آوردن نماز را ندارند، به راستی می‌توان هر موقع که انسان اراده کرد، نماز بخواند؟ مرکز تخصصی نماز این گونه پاسخ می‌دهد:

نماز در بین عبادات از جایگاه خاصی برخوردار بوده و خداوند اهمیتی که به نماز داده است به هیچکدام از عبادات دیگر نداده است، وجوب همه عبادات مثل حج، روزه، زکات، خمس و … مشروط به شرایطی است و با نبود بعضی از شرایط وجوب آن برداشته می‌شود، ولی وجوب نماز آن هم روزانه در پنج نوبت در هیچ حالتی از انسان برداشته نمی شود، در حالت سفر و حضر، سلامتی و مریضی، فقر و غنی، جنگ و صلح و…تنها در سخت‌ترین شرایط، کیفیت نماز تغییر کرده و خداوند اجازه به اقامه نماز در حال نشسته، دراز کشیده و بر روی مرکب داده است، ولی اصل نماز ترک نمی شود، خداوند در آیه 239 سوره بقره به وجوب نماز در حال جنگ اشاره کرده و فرموده است:

«فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُکْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَما عَلَّمَکُمْ ما لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ»؛ «و اگر (به خاطر جنگ، یا خطر دیگرى) بترسید، (نماز را) در حال پیاده یا سواره انجام دهید! اما هنگامى که امنیت خود را باز یافتید، خدا را یاد کنید! [نماز را به صورت معمولى بخوانید!] همانگونه که خداوند، چیزهایى را که نمى‏دانستید، به شما تعلیم داد»
برگرفته از سایت shia-news